P.P.H.U. „KOLMAX” MAREK KOLCZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. pn. „Promocja obuwia marki KOLMAX na rynkach zagranicznych w ramach realizacji założeń Programu promocji branży mody polskiej”.

 

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki KOLMAX na rynkach zagranicznych i wzrost poziomu sprzedaży eksportowej. Ww. cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji przez firmę KOLMAX działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży mody polskiej na rynkach zagranicznych, w tym rynku perspektywicznym. Ww. działania spowodują umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie.

Firma poprzez udział w targach i misjach oraz nabycie i dystrybucję materiałów informacyjnopromocyjnych efektywnie wypromuje swoje produkty i pozyska nowe kontrakty na rynkach zagranicznych.

 

Wartość projektu: 369 200.00 PLN

Dofinansowanie: 276 900.00 PLN

© 2022 KOLMAX. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: roxart