P.P.H.U. „KOLMAX” MAREK KOLCZ realizuje projekt pn. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy P.P.H.U. „Kolmax” Marek Kolcz”.

 

Celem głównym projektu jest: rozwój firmy Kolmax poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przez doradców zewnętrznych, na podstawie której wdrożona zostanie innowacja w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy P.P.H.U. „Kolmax” Marek Kolcz. Za przeprowadzenie audytu wzorniczego odpowiedzialny będzie wybrany wykonawca – firma 2sympleks Sp. z o.o. z Warszawy. Wskazane poniżej działania zostaną przeprowadzone przez 2 ekspertów (wskazanych przez wykonawcę), którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

 

W ramach audytu wzorniczego zostaną podjęte następujące działania:

  • analiza wzornicza w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście trendów branżowych,
  • analiza potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem,
  • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

 

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przeprowadzonych audytów wzorniczych – 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) – 22 420,00 zł
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba opracowanych strategii wzorniczych – 1szt.

 

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 72 570,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 59 000,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 50 150,00 PLN

© 2022 KOLMAX. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: roxart